PayPal / Credit Card

1€
Altă sumă (€)
3€
Virament
bancar
Sprijiniți lucrările pentru  restaurarea Catedralei Tomisului
(click pentru detalii)
Vă mulțumim pentru că ați ales să sprijiniți această catedrală.
Click/Dbl click pentru PLAY/STOP
**** Zilnic SFÂNTA LITURGHIE este transmisă LIVE din Catedrală între orele 08-10 A.M.****
Parteneri...

Ascultaţi in direct RADIO DOBROGEA!
Vizitatori

Ierarhi ai Tomisului
Episcopul  Ilarie Teodorescu
Episcopul Ilarie Teodorescu

După 14 veacuri,se reactivează Episcopia Tomisului,in urma intervenţiei Sfântului Sinod al Biserici ortodoxe române pe lângă guvernul român .In 1923 se reînfiinţat, prin decret regal, Episcopia Tomisului sub numele de Episcopia Constanţei.
Primul episcop al constanţei,ales de Sfântul Sinod,a fost Ilarie Teodorescu, născut in Bucureşti in anul 1867,fost preot de mir in Bucureşti,profesor la SC din Bucureşti,si mult timp funcţionar, bisericesc la Sfântul Sinod.
A fost întronizat în Catedrala Sf .Ap. Petru şi Pavel. In timpul său a fost înfiinţată Mănăstirea Dervent,iar în vecinătatea catedralei s-a început ridicarea Palatului Episcopal.
A înfiinţat şcoala de cântăreţi bisericeşti de pe lângă seminarul din constanţa,deja existent din 1922.
A editat revista eparhială Tomis .A pus temelia viitoarei Mănăstiri Tatlageac (Sfânta Elena de la Mare) aprobată de Sfântul Sinod in 1926.Episcopul Ilarie Teodorescu moare in vara anului 1925 şi este înmormântat in cimitirul Bellu din Bucureşti.
Episcopul Chesarie Păunescu
Episcopul Chesarie Păunescu

La data de 10 ianurie 1944,este instalat ca episcop al Constanţei un calugăr sobru,profund evlavios si milostiv,Episcopul Ghesarie Păunescu,a fost director a seminarului central din Bucureşti. Se nascuse in 1888 in comuna Dobroteşti ,judeţul Romanaţi. A absolvit seminarul si facultatea de Teologie din Bucureşti. A fost călugărit la Episcopia Huşilor de către episcopul locului,viitorul patriarh Nicodim Munteanu,care l-a şi recomandat pentru arhierie si pentru Episcopia Constanţei .În 1949,după ce pierde in cele 2 judeţe din Cadrilater ,rămânând cu judeţele constanţa şi Ialomiţa, a fost date eparhiei Tomitate judeţul Tulcea pana în 1950 când statul ateu,a desfiinţat Episcopia Constanţei,unind teritoriul cu cel al Episcopie Galaţiului,devenită tot în 1950,Episcopie Dunării de Jos,care cuprinde şi Dobrogea .Episcopul Ghesarie a păstorit 23 de ani. Cu toată opoziţia regimului comunist,in timpul său,s-au ridicat multe biserici noi iar catedrala Sf .Ap. Petru si Pavel a fost renovată,in întregime, fiind avariată în timpul celui de-al doilea război mondial (3 august 1941 ). In ultimi 3 ani de păstorire a fost ajutat de arhiereul vicar Cristea Gherasim - Constănţeanul, actualmente arhiepicop al Râmnicului. Înaintat in vârstă si bolnav de retrage din scaun in 1973, trecând la cele veşnice la 7 octombrie 1975 şi este înmormântat in catedrala arhiepiscopală din Galaţi.
Episcopul Gherontie Nicolau
Episcopul Gherontie Nicolau

Încă fiind in viaţă,episcopul Ilarie fiind bolnav a luat la Episcopie, ca ajutor , pe Arhim . Gherontie Nicolau de la Mitropolia din Bucureşti ca vicar eparhial .Foarte curând arhimandritul Gherontie a fost hirotonit si instalat ca arhiereu vicar al Episcopie Constanţa . Episcopul Gherontie se născuse in 1867 într-un sat din Vrancea, a absolvit seminarul teologic, apoi Facultatea de Teologie fiind hirotonit diacon de mir de către episcopul Romanului, Melchisedec Ştefănescu. A slujit la Roman, Craiova, Bucureşti ca diacon, devenind văduv, Grigore Nicolau se călugăreşte primind numele de monah Gherontie .Ulterior este hirotonit ieromonah şi hirotesit arhimandrit la Mitropolia din Bucureşti. A fost întronizat ca Episcop al Constanţei, la 14 Martie 1926. A avut o păstorire de 16 ani, bogată în importante realizări. A înfiinţat mănăstirile Sfânta Elena de la mare şi Balaciu,din judeţul Ialomiţa .A reorganizat şcoala eparhială de cântăreţi bisericeşti a înfiinţat căminul Cuv. Parascheva , fabrica de lumânări Sf. Andrei, a finalizat lucrările Palatului Episcopal şi altele . Episcopul Gherontie s-a retras din scaun in 1942, trecând la cele veşnice la data de 28 decembrie 1948 şi este înmormântat la Mănăstirea Cernica.
Episcopul locţiitor Eugeniu Laiu
Episcopul locţiitor Eugeniu Laiu

Născut in comuna Bălgăoani,judeţul Neamţ,a intrat ca frate in mănăstirea Horaiţa .Era un teolog învăţat şi posesor a unei variate culturi. A fost locţiitor de episcopi in câteva eparhii din ţara,după ce in 1939 a fost hirotonit arhiereu de către patriarhul Miron Cristea. A păstorit 2 ani la Constanţa in vremurile deosebit de grele din anii celui de-al doilea război mondial. S-a îngrijit de toate nevoile prin care treceau parohiile şi in general întreaga eparhie tomitană,desfăşurânt,intre multe altele o susţinută lucrare filantropică. Se retrage la Mănăstirea Horaiţa şi a murit la 1 aprilie 1967,fiind înmormântat in cimitirul mănăstiri.
IPS Antim Nica - Episcopul Dunării de Jos
IPS Antim Nica - Episcopul Dunării de Jos

S-a născut la 24 februarie 1908 în comuna Bogzeşti, din Orheiul Basarabiei, la botez primind numele Alexandru.
A urmat cursurile Seminarului teologic şi apoi Facultatea de Teologie din Chişinău, pe care o absolvă în 1931, cu distincţia magna cum laude, teza de licenţă fiind coordonată de profesorul Petre Constantinescu-Iaşi.
A urmat şi cursurile Facultăţii de Drept şi Litere din Iaşi, iar în 1932 a absolvit Seminarul pedagogic universitar din acelaşi oraş.
Încă din acei ani, tânărul studios era considerat de mulţi o speranţă a Bisericii din Basarabia, un produs al locului, cu trăire şi simţire curat românească.
Este trimis pentru studii de doctorat, mai întâi la Paris şi Strasbourg, între 1932 şi 1934, mai apoi în Anglia şi la Beirut, între 1934 şi 1935.
Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Lucian Florea
Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Lucian Florea

După numele de botez, Simion, s-a născut în Alba, la Stremț, la 3 aprilie 1922. Cursurile școlii primare le-a urmat în sat, iar în 1948, s-a înscris și a fost admis la Seminarul Teologic Liceal „Veniamin Costachi” de pe lângă Mănăstirea Neamț.
În decembrie 1949, cu binecuvântarea I.P.S. Antim Nica, devine frate în cadrul obștii Mănăstirii Sihastru din Vrancea. Trei luni mai târziu are loc tunderea în monahism, primind numele de Lucian. În iulie este hirotonit ierodiacon. În anul 1955 devine student al Institutului Teologic Universitar din București. După primul an de studiu se află înaintea unei deosebite oportunități, aceea de a studia la Academia Duhovnicească din Zagorsk.
Este hirotonit ieromonah în 1958 la Mănăstirea Ciolanu, pentru ca în 1960, absolvind Academia de la Zagorsk, să devină doctorand al Institutului Teologic din București și profesor al Seminarului Teologic de pe lângă Mănăstirea Cernica. La capătul acestui segment al pregătirii, se află cea dintâi provocare majoră: numirea ca superior al Așezămintelor Românești din Ierusalim și Iordan și, totodată, ca reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului - în 1963. Aici va desfășura o laborioasă misiune timp de unsprezece ani.
Revine în țară în 1974. Experiența dobândită îl recomandă pentru ocuparea jilțului de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală și Occidentală.
În 1980 un nou ierarh este ales pentru Paris. Așa se face că, în vreme ce misiunea în diaspora a I.P.S. Adrian Hrițcu începe, cea a I.P.S. Lucian dobândește chip nou, în calitate de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului (cu titulatura de Făgărășanul). Sprijinind activitatea unuia dintre arhiereii de seama ai Transilvaniei, vlădica Nicolae Mladin. În 1985, la apelul energic al celui care, în urmă cu peste trei decenii și jumătate, îi oferise binecuvântarea urmării căii monahale - I.P.S. Antim Nica - primește ascultarea de Episcop – vicar al Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos. În 12 februarie 1990, are loc reînființarea Arhiepiscopiei Tomisului, iar în fruntea noii eparhii, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege, la 27 septembrie 1990, pe I.P.S. Lucian Florea.
În 2001, din motive de sănătate, se pensionează, urmașul său în jilțul arhieresc, I.P.S. Teodosie, continuându-i lucrarea. Retras în reședința arhiepiscopală, I.P.S. Lucian se mută la Domnul la 30 august 2004, lăsând în urmă o moștenire frumoasă și oferind o pildă vie de slujire a Bisericii lui Hristos, fără de oboseală, cu râvnă neostoită și întru deplină dragoste jertfelnică pentru lucrarea Evangheliei. Îşi doarme somnul de veci în pronaosul Catedralei din Constanţa.
Catedrala Arhiepiscopală
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel
Constanța