Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni - "Prodromița"
PayPal / Credit Card

1€
Altă sumă (€)
3€
Virament
bancar
Sprijiniți lucrările pentru  restaurarea Catedralei Tomisului
(click pentru detalii)
Vă mulțumim pentru că ați ales să sprijiniți această catedrală.
Click/Dbl click pentru PLAY/STOP
**** Zilnic SFÂNTA LITURGHIE este transmisă LIVE din Catedrală între orele 08-10 A.M.****
Parteneri...

Ascultaţi in direct RADIO DOBROGEA!
Vizitatori

         Biserica are în inventarul ei o icoană făcătoare de minuni, Icoana Maicii Domnului, adusă de la Mănăstirea Durău, cu mare procesiune, de Episcopul Gherontie. Icoana aceasta este pictată la Sf. Munte Athos și îmbrăcată ulterior în ferecătură  cu cheltuiala unui monah Coțariu, în anul 1935, an în care a și fost adusă la catedrala din Constan?a. Această icoană este copie a icoanei făcătoare de minuni numită ,, prodromița"  ce se află la Schitul  românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos.
         O descriere a icoanei prototip și a puterii sale se află într-un  document pătrat în arhivele Schitului Prodromu din Sfântul Munte, ce datează din anul 1863: " Ctitorii Schitului Prodromu, monahii Nifon și Nectarie, dorind să aibe o icoană frumoasă, au găsit pe pictorul Iordache Nicolau din Iași, om cu via
plăcută lui Dumnezeu, cu care s-au învoit să picteze icoana după modelul dat, punându-i ca îndatorire să postească până la terminarea lucrului. De aceea î?i pregăti cele necesare ?i se apucă de lucru. Se oprea seara și acoperea lucrul cu o pânză.
Într-una din zile, vrând să-
?i continue pictura, a văzut că totul era șters... Ca și când nu pictase nimic se apucă din nou de lucru. Dar ziua următoare se întâmplă aceea?i minune. Începu de mai multe ori să picteze chipul Maicii Domnului, dar în zadar, ce se lucra ziua, noaptea se ?tergea. Descurajat și întristat a început să plângă, zicând: nu mai vrea Maica Domnului, să  lase să-i fac chipul. A acoperit din nou cu pânză lucrarea sa și a început a posti aspru și a se ruga. Timp de 40 de zile, canonindu-se foarte mult, a mâncat o bucată de pâine seara și a băut doar un pahar cu apă.
         După ce a isprăvit postul acesta și rugăciunile fierbinți la Dumnezeu și  la Maica Domnului, s-a dus cu nădejde să se apuce iarăși  să picteze sfânta icoană. A intrat în chilioara sa unde lucra de obicei și pregătindu-?i uneltele, a dat jos pânza de pe sfânta icoană... Dar, minune. chipul Maicii Domnului, de o frumusețe nemaipomenită, era zugrăvit  de însăși Prea Sfânta Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, Prea sfânta stăpână a cerurilor și a pământului. Uimit, emoționat și covâr?it de această minune,  a făcut cunoscut tuturor și a dat ca mărturie cu pecete și semnătură, păstrată în arhiva schitului. În urma acestei preaslăvite minuni, icoana a fost dusă cu deosebită cinste la Sf. Munte Athos, săvârșind multe minuni. Această icoană se află la Schitul românesc Prodromul. De aici poartă și numele de Prodromița.

                       Istoria icoanei Maicii Domnlui- Prodromița de la Catedrala din Constanța

Odată a venit la Sfântul Munte un călugăr de la mânăstirea Durău din Moldova. Când s-a întors în țară a luat cu sine  o  icoană a Maicii Domnului, copie a celei originale.., fără să-i dea o însemnătate deosebită față de celelalte icoane. Dar planurile lui Dumnezeu se descoperă atunci când vrea El. Astfel că într-o zi a venit la mănăstirea Durău o femeie cu fiul ei, Ghiță  Coțaru, să se închine și să-l facă monah. Iar mama lui să rămână la bucătăria sfintei mănăstiri.
După o perioadă de timp monahii au început să se pregătească pentru a pleca la sfinte locuri, la Ierusalim. Băiatul a rugat pe mama lui să-i dea bani să plece și el la locurile sfinte. Mama i-a dat băiatului banii și l-a pregătit de drum. Noaptea, înainte de plecare, Ghiță Coțaru a avut un vis deosebit. I s-a arătat sfânta icoană, a Prea Sfintei Maicii Domnului, care e în  mânăstirea Durău, vorbindu-i astfel: "Nu vei pleca; cu banii aceia, îmbraci icoana  mea în aur și în argint; după aceia o vei duce la malul unei ape unde se sfâr
?esc toate drumurile, iar acolo o vor primi-o oamenii, îmbrăcați în alb. Băiatul povesti mamei lui această minune. Și ca să se întărească în credință, mama lui a avut același vis. Dându -și  seama că este poruncă dumnezeiască, mama este de acord și duce sfânta icoană la Iași și o dă argintarului să o îmbrace în aur și în argint.
În  aceeași săptămână, episcopului Gherontie  al Constanței i s-a arătat în vis,  să vină la sfânta Mănăstirea Durău, să ia sfânta icoană a Prea Sfintei Maicii Domnului și să o ducă la catedrala din orașul Constanța.

         "Vreau să apăr Țara Românească pornind în țară până la mare, dar pe drum să oprești în toate satele și orașele; pe unde vei trece să mă cobori în acele locuri și să faci sfeștanie. Să iei mama cu fiul său să ducă sfânta icoană".                   Preasfințitul episcop se pregătea de drum, păstra taina visului său. Ajungând la mănăstirea Durău, a întrebat de icoana Maicii Domnului. Și mare i-a fost mirarea când a văzut că este chiar aceea pe care a visat-o. Mult s-a minunat când a povestit visul său mamei și băiatului. Toți trei și - au  dat seama de marea lucrare pe care trebuiau să o împlinească. Episcopul a început  a  face slujbe și rugăciuni la sfânta icoană pentru a o pregăti de drum. Astfel sfânta icoană a fost așezată într-un vagon deschis, regal. Pe jos erau covoare și de jur împrejur, brazi mari și frunze. Cuvioșii călugări și cuvioasele maici, precum și mama cu băiatul, așa precum li se spusese, au plecat la drum. Dat fiind că în acele timpuri era mare secetă și foame în Moldova, sfânta icoană a Maicii Domnului era oprită prin localitățile pe unde trecea, întâmpinată de autoritățile satului, preoți și popor mult, cu lumânări aprinse și se făceau slujbe și rugăciuni pentru ploaie. Mama lui Ghiță dădea la fiecare preot câte un ștergar,  pe care erau scrise cuvintele: . Și așa au pornit ploile  și  bucura poporul...
         Pe peronul gării  din Constanța lume multă a venit la ora două după-amiaza, după cum fuseseră anunțați și iată trenul, care a călătorit două săptămâni până aici, a sosit în gară împodobit cu  brazi. Parcă era o pădure întreagă. Iar din vagonul unde era sfânta icoană a prea sfintei  Maicii Domnului se auzeau cântări până la ceruri, cântate de maici și cuvioși părinți.   Au început să se tragă salve de tunuri în port, iar în tot orașul băteau clopotele sfintelor biserici. Muzica Marinei Militare, care era pe peronul gării, a început să cânte Tatăl Nostru și s-au a
?ternut covoare de la gară până la sfânta Catedrală. Sfânta icoană a Maicii Domnului afost purtată de doi diaconi îmbrăcați în odăjdii, iar alți patru diaconi aveau cădelnițe. Poporul a îngenunchiat cu luminări aprinse în mână. Se aruncau flori... Clopotele din sfintele biserici răsunau cu o bucurie cerească. Primind un odor prea sfânt și scump, convoiul a început să înainteze cu cântări pe strada Traian și s-a întors pe bulevardul Carol, până la sfânta Catedrală. Astfel primită și condusă cu slavă deosebită, Prea Sfântă Maica Domnului a fost așezată în iconostasul  care se află și astăzi în sfânta Catedrală din Constanța.
         Se spune că icoana  scăpat neatinsă dintr-un incendiu care a avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial: a doua  salvare a fost săvârșită în timpul bombardamentului din  3 august 1941, când a fost găsită în ușa bisericii, și nu în zona altarului, puternic afectată de bombe, unde se afla de obicei.
BIBLIOGRAFIE


1. Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, dosar 42/ 1993-2000,

2. Itinerarii pastorale în condeiul presei, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța,, 2004

3. Prodromița 150 , Ed. Schitului romanesc Prodromu, ed. a 2 a, București, 2014
Catedrala Arhiepiscopală
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel
Constanța