introducere


• În  a doua  jumătate  a sec. VI î.Hr. coloniștii greci din Milett, oraș de pe țărmul Asiei Mici, întemeiază pe țărmul dobrogean  al  Mării Negre, orașul Tomis, Constanța de astăzi.  În  vreme de aproape de 550 de ani, Tomisul și întreaga provincie Dobrogea, locuită de geți, cei mai vechi strămoși ai românilor, au cunoscut invazii și stăpâniri străine, trecătoare, cum au fost cele ale perșilor, sciților, macedonenilor, celților, bastarnilor și, din anul   27 î.Hr., cea a romanilor, care va dura până în anul 602 d.Hr., când începe epoca bizantină în istoria medievală  a Dobrogei.


• În a doua jumătate a sec. I al Erei Creştine, în Dobrogea, pe atunci provincie a Imperiului Roman, cunoscută mai târziu sub numele de Sciţia Mică (Scythia Minor), vine, potrivit tradiţiei, Sfântul Apostol Andrei, împreună cu ucenici ai săi, aducând şi răspândind aici învăţătura Evangheliei DOMNULUI ŞI MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS.

• Aşa cum, înainte de a ajunge pe ţărmul dobrogean al Mării Negre, numită în antichitate Pontul Euxin, Sfântul Apostol Andrei a întemeiat, în drumul său misionar, episcopii în  fruntea cărora a sfinţit şi a aşezat episcopi aleşi dintre discipolii săi, de pildă la Bizanţ şi la Odessos (Vama - Bulgaria), tot astfel şi în oraşul Tomis, cel mai important centru politic militar, economic, comercial şi cultural al lumii romane din zona întregului ţărm vestic al Mării Negre, va fi rânduit un episcop, precum şi în alte oraşe pontice din Dobrogea (Histria, Callatis), ca şi în oraşe din interiorul provinciei. Deşi, până în prezent nu avem ştiri documentare despre episcopii tomitani din sec. I -III, avem totuşi certitudinea că aceştia au existat şi au făcut misiune creştină în acest teritoriu, de vreme ce încă din anul 290 este atestat în izvoarele istorice episcopul Evanghelicus al Tomisului. Episcopia Tomisului este condusă după  Şf. Evanghelicus, în primul deceniu al sec. IV, de episcopi  martiri, cum au fost Sf.  Ier. Efrem şi Sf. Ier. Tit.

• În  anul 313, Creştinismul devine religie legală în tot Imperiul Roman prin Edictul de la Milano al Sf. Împ. Constantin cel Mare. Începând  cu anul 325, când are loc primul Sinod Ecumenic, la Niceea, unde participă şi episcopul Marcu al Tomisului, episcopia Tomitană devine Arhiepiscopie, jurisdicţia ei  cuprinzând întreaga provincie a Dobrogei.  În  sec. IVpăstoresc la Tomis  arhiepiscopi  ale căror nume  s-au păstrat în izvoarele istorice: Sf. Vetranion, Sf. Gherontie şi, în jurul anului 400, Şf. Teotim I, odată cu el Eparhia Tomisului devenind Mitropolie a întregii Dobroge.

• Documentele oficiale ale epocii arată că la începutul sec. VI Mitropolia Tomisului avea sub jurisdicția ei, în toată Dobrogea 14 episcopii. Mitropolia Tomitană era păstorită de mitropoliți autocefali cum au fost Timotei, Ioan, Alexandru, Teotim II, Petru, Paternus și Valentinian. Mitropolia Tomisului a supraviețuit prăbușirii catastrofale a sistemului de apărare al Imperiului Roman din Dobrogea (602), care este invadată de slavi și avari, dovadă fiind faptul că ea continuă să existe probabil până în sec. XII, iar în sec. X - XI, sunt atestați la Tomis mitropoliții Anichit și Vasile.

• Pentru prima dată în sec. X, Tomisul este numit Constanția, după numele fiului  lui Constantin cel Mare, împăratul Constanțiu.  Migrațiile barbare din sec. XI-XII, îndeosebi cea a pecenegilor, au afectat și viața creștină din Dobrogea, dar organizarea bisericească ortodoxă din acest teritoriu, sub înrâurirea Patriarhiei Constantinopolului, a dăinuit în a doua jurnătate a sec. XIII, după reinstalarea regimului politic bizantin în Dobrogea, scaunul mitropolitan Tomitan se mută în orașul Vicina din insula dunăreană Păcuiul lui Soare, unde se întemeiază după anul 1261 Mitropolia Vicinei, urmașă și continuatoare în timp a Mitropoliei Tomisului.  Aceasta n-a mai putut dăinui în orașul Constanția distrus de pecenegi, care au adus totul în stare de ruină, inclusiv numeroasele bazilici din oraș,  între care și marea bazilică episcopală, care slujise sute de ani drept Catedrală Mitropolitană. Mitropolia Vicinei va păstori și ea întreaga Dobroge până în anul 1359, când ultimul mitropolit de la Vicina, Sf.  Ier. Iachint, se va muta la Curtea de Argeș, el fiind întâiul mitropolit al Țării Românești. Eparhia Dobrogei va fi preluată de Mitropolia Dristrei (anticul Durostorum, Silistra de astăzi). În 1388 întreaga Dobroge, împreună cu Mitropolia Dristrei, intră - pentru a se salva de turci - în componența Țării Românești, în timpul voievodului Mircea cel Bătrân.

• În  1417 Dobrogea, este cucerită de turci și stăpânită 461 de ani. Mitropolia Silistrei va păstori în Dobrogea până la 1878, când aceasta, revenită laRomânia, va trece sub jurisdicția Episcopiei Dunării de Jos,  de la Galați. Î n 1923 se reînființează Episcopia Tomisului - Constanța, cuprinzând  jumătatea sudică a Dobrogei.

• În 1950, Episcopia Constanței este desființată și teritoriul ei este alipit iar Episcopiei Dunării de Jos - Galați. În 1975 această Eparhie este ridicată la rangul de Arhiepiscopie a Tomisului și Dunării de Jos cu reședința tot la Galați.
• La începutul anului 1990, se reorganizează, cu sediul la Constanța, Arhiepiscopia Tomisului având subjurisdicție toată Dobrogea. Întâiul  ierarh al Tomisului, după 1990, a fost arhiepiscopul Lucian Florea (1990 - 2001). I-a urmat din 2001, păstorind și pănă în prezent, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosie Petrescu.