Icoana maicii domnului prodromița

ICOANA MAICII DOMNULUI
Biserica are în inventarul ei o icoană făcătoare de minuni, Icoana Maicii Domnului, adusă de la Mănăstirea Durău, cu mare procesiune, de Episcopul Gherontie. Icoana aceasta este pictată la Sf. Munte Athos si îmbrăcată ulterior în ferecătură  cu cheltuiala unui monah Coțariu, în anul 1935, an în care a si fost adusă la catedrala din Constan?a. Această icoană este copie a icoanei făcătoare de minuni numită ,, prodromița"  ce se află la Schitul  românesc Prodromul din Sfântul Munte Athos.
O descriere a icoanei prototip si a puterii sale se află într-un  document pătrat în arhivele Schitului Prodromu din Sfântul Munte, ce datează din anul 1863: " Ctitorii Schitului Prodromu, monahii Nifon si Nectarie, dorind să aibe o icoană frumoasă, au găsit pe pictorul Iordache Nicolau din Iasi, om cu viată plăcută lui Dumnezeu, cu care s-au învoit să picteze icoana după modelul dat, punându-i ca îndatorire să postească până la terminarea lucrului. De aceea îsi pregăti cele necesare si se apucă de lucru. Se oprea seara si acoperea lucrul cu o pânză.
Într-una din zile, vrând să-si continue pictura, a văzut că totul era sters... Ca si când nu pictase nimic se apucă din nou de lucru. Dar ziua următoare se întâmplă aceeasi minune. Începu de mai multe ori să picteze chipul Maicii Domnului, dar în zadar, ce se lucra ziua, noaptea se stergea. Descurajat si întristat a început să plângă, zicând: nu mai vrea Maica Domnului, să  lase să-i fac chipul. A acoperit din nou cu pânză lucrarea sa si a început a posti aspru si a se ruga. Timp de 40 de zile, canonindu-se foarte mult, a mâncat o bucată de pâine seara si a băut doar un pahar cu apă. După ce a isprăvit postul acesta si rugăciunile fierbinți la Dumnezeu si  la Maica Domnului, s-a dus cu nădejde să se apuce iarăsi  să picteze sfânta icoană. A intrat în chilioara sa unde lucra de obicei si pregătindu-si uneltele, a dat jos pânza de pe sfânta icoană... Dar, minune. chipul Maicii Domnului, de o frumusețe nemaipomenită, era zugrăvit  de însăsi Prea Sfânta Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, Prea sfânta stăpână a cerurilor si a pământului. Uimit, emoționat si covârsit de această minune,  a făcut cunoscut tuturor si a dat ca mărturie cu pecete si semnătură, păstrată în arhiva schitului.
În urma acestei preaslăvite minuni, icoana a fost dusă cu deosebită cinste la Sf. Munte Athos, săvârsind multe minuni. Această icoană se află la Schitul românesc Prodromul. De aici poartă si numele de Prodromița.

Istoria icoanei Maicii Domnlui- Prodromița de la Catedrala din Constanța

Odată a venit la Sfântul Munte un călugăr de la mânăstirea Durău din Moldova. Când s-a întors în țară a luat cu sine  o  icoană a Maicii Domnului, copie a celei originale.., fără să-i dea o însemnătate deosebită față de celelalte icoane. Dar planurile lui Dumnezeu se descoperă atunci când vrea El. Astfel că într-o zi a venit la mănăstirea Durău o femeie cu fiul ei, Ghiță  Coțaru, să se închine si să-l facă monah. Iar mama lui să rămână la bucătăria sfintei mănăstiri.
După o perioadă de timp monahii au început să se pregătească pentru a pleca la sfinte locuri, la Ierusalim. Băiatul a rugat pe mama lui să-i dea bani să plece si el la locurile sfinte. Mama i-a dat băiatului banii si l-a pregătit de drum. Noaptea, înainte de plecare, Ghiță Coțaru a avut un vis deosebit. I s-a arătat sfânta icoană, a Prea Sfintei Maicii Domnului, care e în  mânăstirea Durău, vorbindu-i astfel: "Nu vei pleca; cu banii aceia, îmbraci icoana  mea în aur si în argint; după aceia o vei duce la malul unei ape unde se sfârsesc toate drumurile, iar acolo o vor primi-o oamenii, îmbrăcați în alb. Băiatul povesti mamei lui această minune. si ca să se întărească în credință, mama lui a avut acelasi vis. Dându -si  seama că este poruncă dumnezeiască, mama este de acord si duce sfânta icoană la Iasi si o dă argintarului să o îmbrace în aur si în argint.
În  aceeasi săptămână, episcopului Gherontie  al Constanței i s-a arătat în vis,  să vină la sfânta Mănăstirea Durău, să ia sfânta icoană a Prea Sfintei Maicii Domnului si să o ducă la catedrala din orasul Constanța.
"Vreau să apăr Țara Românească pornind în țară până la mare, dar pe drum să opresti în toate satele si orasele; pe unde vei trece să mă cobori în acele locuri si să faci sfestanie. Să iei mama cu fiul său să ducă sfânta icoană". Preasfințitul episcop se pregătea de drum, păstra taina visului său. Ajungând la mănăstirea Durău, a întrebat de icoana Maicii Domnului. si mare i-a fost mirarea când a văzut că este chiar aceea pe care a visat-o. Mult s-a minunat când a povestit visul său mamei si băiatului. Toți trei si - au  dat seama de marea lucrare pe care trebuiau să o împlinească. Episcopul a început  a  face slujbe si rugăciuni la sfânta icoană pentru a o pregăti de drum. Astfel sfânta icoană a fost asezată într-un vagon deschis, regal. Pe jos erau covoare si de jur împrejur, brazi mari si frunze. Cuviosii călugări si cuvioasele maici, precum si mama cu băiatul, asa precum li se spusese, au plecat la drum. Dat fiind că în acele timpuri era mare secetă si foame în Moldova, sfânta icoană a Maicii Domnului era oprită prin localitățile pe unde trecea, întâmpinată de autoritățile satului, preoți si popor mult, cu lumânări aprinse si se făceau slujbe si rugăciuni pentru ploaie. Mama lui Ghiță dădea la fiecare preot câte un stergar,  pe care erau scrise cuvintele: . si asa au pornit ploile  si  bucura poporul...
Pe peronul gării  din Constanța lume multă a venit la ora două după-amiaza, după cum fuseseră anunțați si iată trenul, care a călătorit două săptămâni până aici, a sosit în gară împodobit cu  brazi. Parcă era o pădure întreagă. Iar din vagonul unde era sfânta icoană a prea sfintei  Maicii Domnului se auzeau cântări până la ceruri, cântate de maici si cuviosi părinți.   Au început să se tragă salve de tunuri în port, iar în tot orasul băteau clopotele sfintelor biserici. Muzica Marinei Militare, care era pe peronul gării, a început să cânte Tatăl Nostru si s-au asternut covoare de la gară până la sfânta Catedrală. Sfânta icoană a Maicii Domnului afost purtată de doi diaconi îmbrăcați în odăjdii, iar alți patru diaconi aveau cădelnițe. Poporul a îngenunchiat cu luminări aprinse în mână. Se aruncau flori... Clopotele din sfintele biserici răsunau cu o bucurie cerească. Primind un odor prea sfânt si scump, convoiul a început să înainteze cu cântări pe strada Traian si s-a întors pe bulevardul Carol, până la sfânta Catedrală. Astfel primită si condusă cu slavă deosebită, Prea Sfântă Maica Domnului a fost asezată în iconostasul  care se află si astăzi în sfânta Catedrală din Constanța.
Se spune că icoana  scăpat neatinsă dintr-un incendiu care a avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial: a doua  salvare a fost săvârsită în timpul bombardamentului din  3 august 1941, când a fost găsită în usa bisericii, si nu în zona altarului, puternic afectată de bombe, unde se afla de obicei.


                  BIBLIOGRAFIE


1. Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, dosar 42/ 1993-2000,

2. Itinerarii pastorale în condeiul presei, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța,, 2004

3. Prodromița 150 , Ed. Schitului romanesc Prodromu, ed. a 2 a, Bucuresti, 2014