Ianuarie (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 M (+) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) (Harți. Nu se fac nunți)
2 J Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Nu se fac nunți)
3 V Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
4 S Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunți)
5 D Sf. Sfințit Mc. Teopempt și Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6
6 L (+) Botezul Domnului (Boboteaza) (Nu se fac nunți)
7 M (+) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul și Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post)
9 J Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10 V (+) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; (Post)
11 S (+) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sf. Cuv. Vitalie (Sâmbăta după Botezul Domnului)
12 D Sf. Mc. Tatiana diac. și Eutasia
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7
13 L Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14 M Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul (Post)
16 J Cinstirea lanțului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17 V (+) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Post)
18 S (+) Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 D Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8
20 L (+) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin și Rin; Sf. Mc. Vas și Eusebiu
21 M Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian și Achila
22 M Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post)
23 J Sf. Sfințit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinții Parinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 V Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Post)
25 S (+) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; (+) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
26 D Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 6, voscr. 9
27 L (+) Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 M Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris
29 M Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post)
30 J (+) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 V Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Trifena (Post)
Februarie (28 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 S Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua și Felicitas (Nu se fac nunți)
2 D (+) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan și Gavriil (Nu se fac nunți)
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. Evrei VII, 7-17; II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Luca II, 22-40; Matei XV, 21-28; glas 7, voscr. 10
3 L Sf. și Dreptul Simeon; Sf. Proorociță Ana
4 M Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
5 M Sf. Mc. Agata și Teodula (Post)
6 J Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7 V Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post)
8 S Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta și Maria
9 D Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel și Pangratie (Începutul Triodului) (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 8, voscr. 11
10 L (+) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata și Valentina
11 M Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12 M Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13 J Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14 V Sf. Cuv. Auxențiu, Maron și Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15 S Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16 D Sf. Sfințit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel și Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 1, voscr. 1
17 L Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împărați Marcian și Pulheria
18 M Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19 M Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie și Macarie (Post)
20 J Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21 V Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Post)
22 S Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie și Limneu (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
23 D (+) Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 2, voscr. 2
24 L (+) Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
25 M Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru și Ipatie (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
26 M Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
27 J Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
28 V ; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfințit Mc. Nestor; Sf. Sfințit Mc. Proterie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
Martie (31 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 S Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Antonie (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
2 D Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie și Nestor (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte ?i brânză. Nu se fac nunți)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 3, voscr. 3
3 L Sf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine ?i apă)
4 M Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și Iuliana, sora lui (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine ?i apă)
5 M Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
6 J Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
7 V Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie (Post)
8 S Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
9 D (+) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XII, 1-10; Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Matei XX, 1-16; Ioan I, 43-51; glas 4, voscr. 4
10 L Sf. Mc. Codrat, Ciprian și Dionisie (Post)
11 M Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin și Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Post)
12 M Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post)
13 J Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)
14 V Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
15 S Sf. Mc. Agapie, Plisie și Tirmolau (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
16 D Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa și Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 5, voscr. 5
17 L Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
18 M Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim și Evcarpion (Post)
19 M Sf. Mc. Hrisant, Daria și Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20 J Sf. Cuv. Mc. uciși în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21 V Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)
22 S Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
23 D Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 6
24 L Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25 M (+) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pe?te)
26 M Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. și soția sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goția (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27 J Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia și fiii lor (Post)
28 V Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post)
29 S Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
30 D Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 7, voscr. 7
31 L Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)
Aprilie (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 M Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Denia Canonului cel Mare) (Post)
3 J Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 V Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima și Platon; Iosif, imnograful (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
5 S Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul și Agatopod (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
6 D Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 8, voscr. 8
7 L Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina și Rufin diac. (Post)
8 M Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 J Sf. Mc. Terentie, Pompie, African și Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11 V (+) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12 S (+) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei ?i vin)
13 D Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la pe?te)
(+) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
14 L (+) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine ?i apă)
15 M Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent și Vasilisa (Denia de Marți seara) (Numai seara, pâine ?i apă)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Sf. și Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine ?i apă)
17 J Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Sf. și Marea Joi - Pomenirea morților; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
18 V Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Sf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
19 S Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Post negru)
20 D (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți)
(+) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
21 L (+) Mărturia lui Ioan Botezătorul (A doua zi de Paști); Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Nu se fac nunți)
22 M (+) Drumul spre Emaus (A treia zi de Paști); Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Nu se fac nunți)
23 M (+) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Harți. Nu se fac nunți)
24 J (+) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Nu se fac nunți)
25 V (+) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. și Ev. Marcu; (+) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Harți. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Nu se fac nunți)
27 D Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu și Zinon
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
28 L Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia
29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.
30 M Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Dezlegare la pe?te)
Mai (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 J Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora
2 V Aducerea moaștelor Sf. Atanasie cel Mare; (+) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pe?te)
3 S (+) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei și soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor și Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie
4 D Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian și Nichifor
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
5 L Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie și Gaian
6 M Sf. și Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie și Ilarion
7 M Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie și Codrat (Dezlegare la pe?te)
8 J (+) Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
9 V Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor (Dezlegare la pe?te)
10 S Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. și Lavrentie
11 D Sf. Sfințit Mc. Mochie; Sf. Chiril și Metodie, apostolii slavilor
Duminica a IV-a după Paști (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
12 L (+) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 M Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfințit Mc. Terapont (Înjumătățirea Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pe?te)
15 J Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 V Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Isachie, Simeon și Petru (Dezlegare la pe?te)
17 S Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan
18 D Sf. Mc. Petru, Dionisie și Hristina; Sf. Mc. Teodot și cele 7 Sf. Mc. fecioare
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
19 L Sf. Sfințit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 M Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M (+) Sf. Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena (Dezlegare la pe?te)
22 J Sf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița
23 V Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa (Dezlegare la pe?te)
24 S Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 D (+) A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
Duminica a VI-a după Paști (a Orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
26 L Sf. Ap. Carp și Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie și Elena
27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Terapont și Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28 M Odovania Praznicului Învierii Domnului; Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfințit Mc. Eutihie (Dezlegare la pe?te)
29 J (+) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfințit Mc. Olivian și Alexandru (Nu se fac nunți)
30 V Sf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Dezlegare la pe?te)
31 S Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie și Haralambie
Iunie (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore
1 D Sf. Mc. Justin Martirul și Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm și Valerian (Rugăciunea lui Iisus)
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
2 L (+) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie; Sf. Mc. Paula
4 M (+) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la pe?te)
5 J Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru și Leonid
6 V Odovania Praznicului Înălțării Domnului; Sf. Cuv. Visarion și Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie și Valeria (Dezlegare la pe?te)
7 S Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Pomenirea morților - Moșii de vară) (Nu se fac nunți)
8 D Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Nu se fac nunți)
Duminica a VIII-a după Paști (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (+) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
9 L (+) Sf. Treime; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata
10 M Sf. Sfințit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru și Antonina
11 M Sf. Ap. Bartolomeu și Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12 J Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul
13 V Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14 S Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt; Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 D Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim și Augustin (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
16 L Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post)
17 M Sf. Mc. Manuil, Savel și Ismail (Dezlegare la ulei ?i vin)
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Post)
19 J Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei ?i vin)
20 V Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
21 S Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pe?te)
22 D (+) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina și Galaction (Dezlegare la pe?te)
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
23 L Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Post)
24 M (+) Nașterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; (+) Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la pe?te)
25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie și Dometie (Post)
26 J Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goției (Dezlegare la ulei ?i vin)
27 V Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosița (Post)
28 S Aflarea moaștelor Sf. Mc., doctori fără de arginți, Chir și Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29 D (+) Sf. Ap. Petru și Pavel
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. II Corinteni XI, 21; XII, 9; Romani V, 1-10; Ev. Matei XVI, 13-19; Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
30 L (+) Soborul celor 12 Sf. Ap.; (+) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Iulie (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1 M (+) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc., doctori fără de arginți, Cosma și Damian
2 M (+) Aducerea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; (+) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (Post)
3 J Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
4 V Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta (Post)
5 S (+) Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 D Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
7 L Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon și Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8 M Sf. M. Mc. Procopie și Sf. Mc. Teodosia, mama sa; (+) Sf. Mc. Epictet și Astion
9 M Sf. Sfințiți Mc. Pangratie și Chiril; Sf. Mc. Andrei și Prov (Post)
10 J Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor și Siluan
11 V Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra (Post)
12 S (+) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul
13 D Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
14 L Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 M Sf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16 M Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim și Faust (Post)
17 J Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 V (+) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel și Valentina (Post)
19 S Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 D (+) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Iacov V, 10-20; Romani XII, 6-14; Ev. Luca IV, 22-30; Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
21 L Sf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; (+) Sf. Cuv. Rafail și Partenie de la Agapia
22 M Sf. Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 M Aducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie și Valeria; Sf. Mc. Trofim și Teofil (Post)
24 J Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 V (+) Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada și Eupraxia (Post)
26 S (+) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
27 D (+) Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
28 L Sf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 M Sf. Mc. Calinic, Mamant și Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Post)
31 J Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
August (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1 V Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei ?i vin)
2 S Aducerea moaștelor Sf. Întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare la ulei ?i vin)
3 D Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
4 L Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaștelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; (+) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 M (+) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pe?te)
7 J (+) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8 V Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 S (+) Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezlegare la ulei ?i vin)
10 D Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfințit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
11 L (+) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil și Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 M Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Post)
14 J Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15 V (+) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la pe?te)
16 S Sf. Mahramă a Domnului; (+) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache; (+) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
17 D Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian și Tirs
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
18 L Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien și Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie și Tecla
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor și Teoharie (Post)
21 J Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust
22 V Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin și Severian (Post)
23 S Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 D Sf. Sfințiți Mc. Eutihie și Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
25 L Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie și Osie, Ep. Cordovei (Post)
28 J Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel
29 V (+) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 S (+) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei și Sf. Cuv. Ioan de la Râșca și Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
31 D Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust și Mina
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
Septembrie (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1 L (+) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul și Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
2 M Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist (Post)
4 J Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 V Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban (Post)
6 S Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie și Macarie
7 D Înainteprăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; (+) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Nu se fac nunți)
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2
8 L (+) Nașterea Maicii Domnului (Nu se fac nunți)
9 M Sf. și Drepții părinți Ioachim și Ana; (+) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona și Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Post)
11 J Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12 V Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului) (Post)
13 S Înainteprăznuirea Înălțării Sf. Cruci; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul si Ciprian, episcopul Cartaginei; (+) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
14 D (+) Înălțarea Sf. Cruci (Post negru)
(+) Duminica Înălțării Sf. Cruci (Judecarea și Răstignirea lui Iisus); Ap. I Corinteni I, 18-24; Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35; glas 5, voscr. 3
15 L (+) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
16 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post)
18 J Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna și Castor
19 V Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Post)
20 S Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie și Teopist (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
21 D Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălțării Sf. Cruci)
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4
22 L (+) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 M (+) Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24 M Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post)
25 J Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 V (+) Adormirea Sf. Ap. și Ev. Ioan; (+) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Post)
27 S (+) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul țarii Romanești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia
28 D (+) Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
29 L Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia și Petronia
30 M Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani
Octombrie (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1 M (+) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; (+) Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani (Post)
2 J Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara
3 V Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)
4 S Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact și Calistena
5 D Sf. Mc. Haritina și Mamelta
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6
6 L (+) Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7 M (+) Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie și Polihronie
8 M Sf. Cuv. Pelaghia și Taisia (Post)
9 J (+) Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic și Atanasia
10 V Sf. Mc. Evlampie și Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt. (Post)
11 S Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida și Filonila
12 D Sf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7
13 L (+) Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
14 M (+) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15 M Sf. Sfințit Mc. Luchian; Sf. Savin și Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou (Post)
16 J Sf. Mc. Longhin Sutașul; Sf. Mc. Domnin
17 V Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
18 S (+) Sf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
19 D Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. și Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 8
20 L Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21 M (+) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie și Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes (Post)
23 J (+) Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
24 V Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana și Valentin (Post)
25 S Sf. Mc. Marcian și Martirie, Valerie și Hrisaf; Sf. Tavita
26 D (+) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. II Timotei II, 1-10; Evrei XII, 11-13; 25-27; Efeseni II, 4-10; Ev. Matei VIII, 23-27; Ioan XV, 17-27; XVI, 1-2; Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9
27 L (+) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28 M (+) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul țării Românești; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29 M Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie (Post)
30 J Sf. Mc. Zenovie, Ep., și Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
31 V Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah (Post)
Noiembrie (30 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1 S Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Asia (Pomenirea morților - Moșii de toamnă)
2 D Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie și Anempodist
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 4, voscr. 10
3 L Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4 M Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. și Ermeu pr.
5 M Sf. Mc. Galaction și Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei (Post)
6 J Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia
7 V Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison (Post)
8 S (+) Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri
9 D Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11
10 L Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast și Sosipatru, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
11 M Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12 M (+) Sf. Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul (Post)
13 J (+) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
14 V (+) Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
15 S (+) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv (Dezlegare la ulei ?i vin)
16 D (+) Sf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1
17 L Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei și Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Post)
18 M Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman și Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei ?i vin)
19 M Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfințit Mc. Varlaam (Post)
20 J Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; (+) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei ?i vin)
21 V (+) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la ulei ?i vin)
22 S Sf. Ap. Filimon, Arhip și Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la pe?te)
23 D (+) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pe?te)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2
24 L Sf. Mc. Clement, Ep. Romei și Petru, Ep. Alexandriei (Post)
25 M (+) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la pe?te)
26 M Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Post)
27 J Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Dezlegare la ulei ?i vin)
28 V Sf. Sf. Cuv. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
29 S Sf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la pe?te)
30 D (+) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; (+) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la pe?te)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Coloseni III, 12-16; Ev. Ioan I, 35-51; Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3
Decembrie (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1 L Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Națională a României) (Post)
2 M Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la ulei ?i vin)
3 M (+) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldarușani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la ulei ?i vin)
4 J (+) Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la pe?te)
5 V (+) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la ulei ?i vin)
6 S (+) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la pe?te)
7 D (+) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la pe?te)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 1, voscr. 4
8 L Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar și Onisifor (Post)
9 M (+) Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la pe?te)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Post)
11 J Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Dezlegare la ulei ?i vin)
12 V (+) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la ulei ?i vin)
13 S (+) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; (+) Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenție, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la pe?te)
14 D Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian și Apolonie (Dezlegare la pe?te)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 2, voscr. 5
15 L (+) Sf. Sfințit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia și Suzana (Post)
16 M Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la ulei ?i vin)
17 M Sf. Prooroc Daniel și Sf. 3 tineri: Anania, Azaria și Misail (Post)
18 J (+) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la pe?te)
19 V Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Post)
20 S Înainteprăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei ?i vin)
21 D Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Dezlegare la ulei ?i vin)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 3, voscr. 6
22 L (+) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon și Teodota (Post)
23 M Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Dezlegare la ulei ?i vin)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 J (+) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Nu se fac nunți)
26 V A doua zi de Crăciun; (+) Soborul Maicii Domnului; (+) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei (Harți. Nu se fac nunți)
27 S A treia zi de Crăciun; (+) Sf. Ap. Întâiul Mc. și Arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Nu se fac nunți)
28 D Sf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie preotul (Nu se fac nunți)
Duminica după Nașterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 4, voscr. 7
29 L Sf. 14.000 de prunci ucii din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu (Nu se fac nunți)
30 M Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Nu se fac nunți)
31 M Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Nașterii Domnului) (Harți. Nu se fac nunți)
PayPal / Credit Card

1€
Altă sumă (€)
3€
Virament
bancar
Sprijiniți lucrările pentru  restaurarea Catedralei Tomisului
(click pentru detalii)
Vă mulțumim pentru că ați ales să sprijiniți această catedrală.
Click/Dbl click pentru PLAY/STOP
**** Zilnic SFÂNTA LITURGHIE este transmisă LIVE din Catedrală între orele 08-10 A.M.****
Parteneri...

Ascultaţi in direct RADIO DOBROGEA!
Vizitatori
Calendar Creștin Ortodox - 2014

Calendar Ortodox 2014 - Format PDF
Calendar Ortodox 2014 - format Outlook
Catedrala Arhiepiscopală
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel
Constanța