PayPal / Credit Card

1€
Altă sumă (€)
3€
Virament
bancar
Sprijiniți lucrările pentru  restaurarea Catedralei Tomisului
(click pentru detalii)
Vă mulțumim pentru că ați ales să sprijiniți această catedrală.
Click/Dbl click pentru PLAY/STOP
**** Zilnic SFÂNTA LITURGHIE este transmisă LIVE din Catedrală între orele 08-10 A.M.****
Parteneri...

Ascultaţi in direct RADIO DOBROGEA!
Vizitatori

Programul de restaurare al Mănăstirii Sf. Ap. Petru și Pavel
Catedrala Arhiepiscopală
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel
Constanța
         
         
SCURT ISTORIC

          În zona peninsulară a Constanței, pe drumul ce duce la Cazino, lângă intrarea în Portul Constanța, a fost ridicată, la malul mării,Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Construcția monumentalei biserici a avut drept temei însemnate argumente de tip identitar, au fost atât originea apostolică a creștinismului românesc, credința creștină în Scythia Minor, atestarea în zonă a celui dintâi centru episcopal, cât și conștiința de neam și țară.
          Zidită între anii 1883-1885, după planurile ilustrului arhitect Ioan Mincu, din cărămidă presată ce alternează cu centuri de beton și profile decorative, biserica are formă de treflă cu trei turle și un pridvor deschis la intrare susținut de coloane de marmură.
Interiorul catedralei este bogat în linii arhitectonice cu arcade ce susțin cupola centrală încadrată de ferestre mari. întreaga prestanță o deține sfântul altar sub a cărui boltă se deschid o succesiune de firide simetrice, etajate și balcoane laterale. Prima pictură realizată în stil realist de către pictorul Gheorghe Demetrescu Mirea, datează din anii 1885-1888. Mobilierul original format din strane arhierești și strane pentru credincioși, candelabre, sfeșnice, policandru, au fost executate după proiectul arhitectului Mincu și executate de casa Andre Dore din Paris.
          La bombardamentele din timpul celui de-al doilea război mondial, biserica a fost afectată și in perioada 1946 - 1950 au fost executate lucrări de reparații capitale. Noua pictură a fost executata în tehnica fresco de pictorul profesor Gheorghe Popescu și Niculina Dona de la Vrancea în stil neobizantin - cu decorațiuni și motive naționale românești. Desfășurată pe o suprafață de 2500 mp, construcția este o adevărată simfonie de forme și culori cu o policromie admirabil armonizată și încadrată perfect teologic și istoric în tradiția bisericii. Această realizare de excepție conferă Catedralei Sfinții Petru și Pavel din Constanța statutul de monument de artă pe lângă cel de arhitectură, declarat încă din anul 1954.
          Aprecierile unanime din partea unor personalități și specialiști din țară și din străinătate, cât și din partea credincioșilor și a vizitatorilor, fac din Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel un important și căutat obiectiv în circuitul turistic al Constanței de astăzi.
          Între obiectele de preț de o deosebită valoare artistică, culturală și religioasă din patrimoniul bisericii se cuvine a fi menționate, spre atenția celor ce își vor îndrepta pașii spre acest monument istoric: epitafuri lucrate manual, icoane și obiecte liturgice vechi, confecționate din materiale prețioase și împodobite cu pietre colorate. Trebuie amintite aici și sfintele moaște ale sfinților mucenici: Pantelimon, Epictet și Astion și ale altor sfinți mucenici și cuvioși, care, alături de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului - Prodromița, reprezintă o mare valoare spirituală pentru miile de credincioși și turiști români și străini care pășesc pragul bisericii în fiecare an.
          După o perioadă de 50 de ani de la ultima restaurare, astăzi, Catedrala Sfinții Apostoli Petru si Pavel, monument istoric de artă și arhitectură, reprezentativ pentru circuitul turistic al Județului Constanța, prezintă avarii majore la elementele structurale marcate printr-o multitudine de fisuri în zona tuturor arcelor, cupolelor și cu precădere în zona turlei centrale - Pantocrator. Această stare de degradare structurală este evolutivă, punând în pericol viața credincioșilor și a grupurilor de turiști vizitatori.
Fiind consultat expertul tehnic specialist prof. univ. dr. ing. Ana Maria Grămescu atestat în domeniul rezistenței și stabilității construcțiilor, cât și în domeniul monumentelor istorice, acesta a atras atenția asupra riscului major care planează asupra catedralei noastre. Sunt degradări cauzate de acțiuni seismice, tasări diferențiate ale terenului de fundare și de fenomenele reologice (îmbătrânirea materialului).
Totodată, expertul a sesizat faptul că există un sistem defectuos de preluare a apelor pluviale cât și potențiale exfiltrații din conductele purtătoare de apă aflate în imediata vecinătate a catedralei.
          Aceste cauze au condus la apariția unor fisuri verticale pe toată înălțimea construcției cu deschidere importantă la partea superioară. Inspecția făcuta în zona podului pune în evidență fisuri, străpunse în zona pronaosului existând un potențial risc de prăbușire la apariția unui factor distructiv (cutremur, tasări importante ale terenului).Toate acestea ne duc la concluzia unei urgente și foarte necesare acțiuni de restaurare și consolidare a monumentului, care nu-și poate găsi rezolvarea decât cu sprijinul dumneavoastră.

          PREZENTAREA PROIECTULUI

          Restaurarea și valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea Sf. Ap.Petru și Pavel din Constanța, inclusiv modernizarea infrastructurilor conexe.
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel face parte din patrimoniul cultural național, Grupa A: monumente istorice de valoare națională și universală, împreună cu situl arheologic Orașul Antic Tomis. Ele se află pe Lista Monumentelor Istorice - Județul Constanța, întocmită de Ministerului Culturii și Cultelor, Institutul Național al Monumentelor Istorice la poziția 503, pag. 47, CT-II-m-A-02793 Catedrala ortodoxă "Sf. Apostoli Petru și Pavel, municipiul CONSTANȚA Str. Arhiepiscopiei 25, 1884 - 1885, respectiv poziția 1, pag. 1, CT-I-s-A-02553, Situl arheologic "Orașul antic Tomis" municipiul CONSTANȚA, Peninsula, Constanța.
          Proiectul de investiții pe care dorim să îl realizăm se încadrează și el în categoria operațiunilor eligibile: restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural național cu important potențial turistic și modernizarea infrastructurii conexe, în vederea introducerii în circuitul turistic.
Obiectivul de patrimoniu pe care dorim să îl reabilităm va fi inclus în circuitul turistic, având în vedere excepționalul potențial turistic al zonei și al ansamblului monastic în sine.

CONȚINUTUL PROIECTULUI

Pentru a putea beneficia de finanțare se va întocmi un proiect, ce va cuprinde următoarele activități:

• Restaurarea, protecția și conservarea Bisericii Sf. Ap. Petru și Pavel, a parcului exterior și modernizarea infrastructurilor conexe;
• Restaurarea, protecția și conservarea picturilor interioare și frescelor bisericii mănăstirii;
• Refacerea/reabilitarea/amenajarea căilor de acces pietonale și carosabile către mănăstire;
• Lucrări și dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, iluminatului de siguranță și decorativ;
• Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;
• Amenajări peisagistice pentru evidențierea obiectivului reabilitat;
• Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru încălzire/climatizare, siguranță la foc, antiefracție)
• Modernizarea utilităților aferente (energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);
• Dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului mobil și imobil;
• Amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea incintei;
• Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Orașul Antic Tomis;
• Construcția utilităților anexe (parcare, grup sanitar, reclame, indicatoare);
• Amenajare/marcare de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivul reabilitat;
Catedrala Arhiepiscopală
Mănăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel
Constanța